©M.S.Lehmann2000/2009

Det har etter hvert blitt ganske mye stoff på sidene våre, så nå har vi systematisert litt. Vi håper det blir enklere å finne frem blant jul og påske, bøker, Finnmark, stavkirker, katedraler m.m.......  

Hit Counters

Fra 01.12.1999 til 30.11.2003 hadde vi 10.000 besøkende.  Den nye teller'n er hentet fra GI Joe