Interi°r og inventar i Heddal stavkyrkje

 

Tilbake til hovedsiden

Altertavlen fra 1667 (laget av en ukjent kunstner)

Altertavla er i nyere tid restaurert av Heddals egen kunster Olav Fyrileiv.

 

 

      

 

D°pefonten og kubbestolen er laget av midtstolpen som opprinnelig var i kirkeskipet

 
"BISPESTOLEN"

 

 

 

Tilbake til hovedsiden