© Hans Kr. Lehmann.2000
  Aachen  -   Amiens  -   Barcelona  -  Chartres  -  Køln  -   Laon  -   Maastricht  -   Metz  -   Noyon  -   Paris -  Roma  -   Roskilde  -  Senlis  -  S'Hertogenbosch  -  Soisson  -  Toul  -  Ulm
 

CATHEDRALS IN EUROPE

 
Her finner du oversikt over en del katedraler som vi har vært innom på våre turer i Europa. Hver side inneholder en kort beskrivelse, bilder, litt historikk, linker osv. Sidene vil bli oppdatert etter hvert som vi besøker flere katedraler Følgende er foreløpig omtalt: Here you'll find a summond of some Cathedrals we have been visiting during our tours in Europe. Each site contains a brief description, pictures, some history, links etc. The sites will be updated as we will visit more Cathedrals. So far the following are included (only Roskilde is written in English);

 

 
De omtalte katedraler er plottet inn på kartet.

Vi håper det stadig kan påføres nye røde merker !

The mentioned Cathedrals are plotted on the map.

Our hope is often to be able to add more red dots !

   
Betegnelsen katedral betyr egentlig biskopsete. Bare i Frankrike ble det fra 1050 til 1350 bygget 80 katedraler og 500 store kirker. En tredjedel av kongerikets inntekter ble brukt til kirkebygg. Årtiene etter år 1000 var preget av økonomiske oppgangstider og bygging av katedraler kan sees som menneskers ønske om å erobre himmelen
The term "cathedral" means episcopal residence. In France alone 80 cathedrals and 500 big churches were buildt from 1050 to 1350. A third of the kingdom's income were spent on these buildings. In the decades after the year 1000 there was an economic growth and building of the cathedrals can be seen as the human desire for conquering the heaven.
Alle flagg på disse sidene er hentet fra http://www.3dflags.com
Har du kommentarer til disse sidene send en mail til h.k.lehmann@enitel.no

Besøk også våre hjemmesider                                    Visit our homepage