©Hans Kr. Lehmann.2000

 

ROSKILDE DOMKIRKE

 
Domkirken i Roskilde er foreløpig den eneste nordiske katedralen på denne siden. Alle historie-interesserte bør besøke denne kirken. Helt siden 1400-tallet har danske konger og dronninger blitt gravlagt her og ikke mindre enn 38 av dem er gravlagte i kirken, samtlige av de dansk-norske kongene, samt dronning Margrethe I. The cathedral of Roskilde is the only Nordic catheral on these pages - so far. Everyone interested in history shold visit this cathedral. Since the 13th centrury danish kings and queens have been burried here and not less than 38 of them is burrided in the cathedral, including all of the danish-norwegian kings, and queen Margrethe I, who was the queen of Denmark, Sweden and Norway
Hennes kiste finnes på den mest fornemme plass i kirken - nemlig foran det daværende høyalteret. Oppå kisten er det en alabasterfigur og vi kjenner umiddelbart ansiktet igjen fra historiebøkene.

Her coffin was placed at the most distinguished place in the church - in front of the altar. On the top of the coffin there is a figure og queen Margaretha made in alabaster 

 

Altertavlen i Roskilde domkirke er laget i Antwerpen og er bygget som et skap med utskjæringer som beretter om Kristi liv.

The altarpiece in the cathedral of Roskilde is made in Antwerp and is build as a cabinet that tells about the life of Christ.

Kirken ble bygget på 1100-tallet i gotisk stil. Men de mange gravkapellene som er føyet til i ettertid gjør at kirkebygget rommer mange stilarter: Romansk, unggotikk, nederlandsk renessanse og klassisisme.

 

The church was build around 1100 in gothic style. But the numbers of chappels that are added afterwards gives the building many styles: Roman, young gothic, dutch renaissance and classicism.

Noen synes å mene at de mange gravkapellene tar oppmerksomheten vekk fra selve kirkerommet. Kristian IV's kapell er storslagent, med en bronsestatue (utført av Bertel Thorvaldsen) av kongen som grunnla så mange norske byer. Selve kisten prydes av kongens sverd. I Fredrik den 5's kapell finner vi kisten til Christian VIII - i Norge bedre kjent som Christian Fredrik - den konge som kanskje har spilt størst rolle for den politiske utviklingen i Norge. Her hadde det kanskje vært på sin plass med en smule norsk oppmerksomhet ? (Lars Roar Langslets 2 bøker om samme konge anbefales på det varmeste) ! Den dagen Christian VIII døde fløy en vill svane mot spiret på Roskildedomen og fikk brystet knust. Dikteren Oehlenschläger tok denne episoden med i sitt minnedikt om kongen. Someone thinks the chapels detracts the attention from the church itself. The chapel of Christian IV is lavish with a statue in bronze (made by Bertel Thorvaldsen) of the king who founded som many norwegian towns. The coffin itself is decorated by the king's sword. In the chapel of Fredrik the 5th we find the coffin of Christian VIII - in Norway better known as Christian Fredrik - the king who probably has played the most important part in the political development in Norway (1814). Some norwegian attention would have been justified here ? The day Chistian VIII died a wild swan flew against the spire of the Roskilde cathedral and got its breast chrashed. The poet Oehlenschläger mentions this episode in his courtly lovepoem about the king.
 
Tilbake til hovedsiden for katedraler