©msl2000 - 2010

 

Påskens bibeltekster 

 

 

           

PALMESØNDAG : (Mark. 11,1-10)

De nærmet seg nå Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget. Da sendte Jesus to av disiplene av sted og sa til dem : "Gå inn i landsbyen som ligger foran dere ! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som ennå ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit ! Og om noen spør: Hva er det dere gjør ? skal dere svare : Herren har bruk for den, og han vil straks sende den tilbake." De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen som stod der, sa da til dem : "Hva er det dere gjør ? Løser dere folen ?" De svarte som Jesus hadde sagt ; da fikk de gå med den. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. Mange bredte kappene sine ut over veien, andre skar løvgrener på markene omkring og strødde på veien. Og de som gikk foran og de som fulgte etter, ropte ;

   
Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!
Hosianna! Syng for Jesus, syng for kongen uten prakt.
Se, han rider på et esel slik profeten før har sagt.
 
Hosianna! Det er påske. Jesus drar mot død og grav.
Ydmyk, for å tjene andre,legger han sin allmakt av.
 
Hosianna! Han er salvet til å dø for folket sitt.
Han vil bære bånd og lenke, så hans folk kan være fritt.
 
Hosianna! Syng for Jesus ! Syng for kongen når han drar
mot sitt kors, ja, mot den trone der hans makt blir åpenbar!
   
   
SKJÆRTORSDAG (1. Kor 11, 23-27)

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere: I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: "Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!" Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: "Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!" For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.

   
LANGFREDAG (Joh. 19, 23-24)

Nå tok landshøvdingens soldater Jesus med seg inn i borgegården og samlet hele vaktmannskapet omkring ham. De kledde av ham og hengte en skarlagenrød kappe om ham, flettet en krone av torner og satte denne på hodet hans og ga ham et rør i høyre hånd. De falt på kne for ham, spottet og sa : "Hill deg, jødekonge". Så spyttet de på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde drevet gjøn med ham, tok de kappen av og tok på ham hans egne klær igjen. (Matt. 27, 27-31)

Da de førte ham bort, fikk de fatt i en som kom fra markene, Simon fra Kyrène; ham la de kkorset på, så han skulle bære det etter Jesus. En mengde mennesker fulgte med, også mange kvinner som jamret og gråt over ham.( Luk. 23, 26-27)

Og da de kom til det stedet de kalte Hodeskallen, korsfestet de både ham og dem, den ene på høyre og den andre på venstre side av ham. Men Jesus sa ; "Far, tilgi dem ! for de vet ikke hva de gjør !" Så delte de klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. (Luk. 23, 33-34)

Men omkring den sjette time ble det mørke over hele landet inntil niende time, for solen svartnet. I tempelet revnet forhenget etter midten. Og Jesus ropte med høy røst : "Far, i dene hender overgir jeg min ånd !". Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa ; "Denne mannen var sannelig uskyldig !". (Luk. 23, 44-47

   
PÅSKEDAG

Tidlig om morgenen den første dag i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sa: "De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham." (Mark. 16, 2 - 7)

Da gikk Peter og den andre disippelen av sted ut til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først fram til graven. Han bøyde seg inn og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og kledet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Hittil hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. (Mark. 16, 19-20)

   

TILBAKE TIL HOVEDSIDE