Salmer og sanger  
 
   
   
DEG VÆRE ÆRE .......                 (mel. G.Fr.Händel. Tekst A.Fjeldberg)  
   
Deg være ære, Herre over dødens makt !  
Evig skal døden være Kristus underlagt.  
Lyset fyller haven, se en engel kom,  
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom !  
   
Refr .: Deg være ære, Herre over dødens makt !
Evig skal døden være Kristus underlagt.
   
Se, Herren lever ! Salige morgenstund !  
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.  
Jubelropet runger ; Frelseren er her !  
Pris han, alle tunger, Kristus Herre er !  
   

Refr.: Deg være ære....

Frykt ikke mere ! Evig er han med.  
Troens øye ser det ; Han gir liv og fred.  
Kristi navn er ære, seier er hans vei.  
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.  
   
Refr.: Deg være ære ....
 

   
 

 

PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN ..... (N.F.S.Grundtvig) 
   
Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid.  
Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid.  
Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid.  
   
Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry.  
Helvete greter, Himlen seg gleder, Himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry.  
   
Sangen toner, vår Forsoner, vår Forsoner til evig pris.  
Han ville bløde for oss å møte, for oss å møte i paradis.  
Sangen toner, vår Forsoner, vår Forsoner til evig pris.  
   
Bøtt er brøden, død er døden. Død er døden som syndens sold.  
Nå ligger graven midt i gudshaven, midt i gudshaven i Jesu vold.
Bøtt er brøden, død er døden. Død er døden som syndens sold.  
   
Mørket greder, englekleder, englekleder de er som lyn  
Om enn bedrøvet smiler dog støvet, smiler dog støvet ved englesyn.
Mørket greder, englekleder, englekleder de er som lyn  
   
Morgenstunden, gull i munnen, gull i munnen har den til oss.  
Fra vår forsoner livets gullkroner, livets gullkroner, vår død til tross.
Morgenstunden, gull i munnen, gull i munnen har den til oss.  
   
Fagre skarer oppad farer, oppad farer fra grav til sky.  
Tungene gløder, Herren vi møter, Herren vi møter med lovsang ny.
Fagre skarer oppad farer, oppad farer fra grav til sky.  
   
   

 
JESUS LEVER, GRAVEN BRAST..... (Johan Nordal Brun)
 
Jesus lever, graven brast ! Han sto opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever. Graven brast, og Jesus lever !
     
Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet !
     
     
Å SALIGE STUND UTEN LIKE .....(Johan Halmrast)  
   
Å salige stund uten like, Han lever, han lever ennu !  
Han vandrer i seirenes rike. Min sjel hvorfor sørger da du ?  
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå.  
:/ Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så /:  
   
Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord.  
Tenk jeg, som er ringest blandt ringe, den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære. Å, kunne jeg synge det ut.
:/ Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud /:  
   
Å salige stund uten like, Han lever, han lever ennu !  
Han vandrer i seirenes rike. Min sjel hvorfor sørger da du ?  
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun.  
:/ Så fikk du den levende møte, Å, salige, salige stund ! /:  
 

RETUR TIL HOVEDSIDEN